ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080269
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  080269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุวรรณารัญญิกาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadsuwannaranyikawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวัดสุวรรณ
ตำบล :
  วัดสุวรรณ
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3821 1294
โทรสาร :
  038211294
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ย 2477
อีเมล์ :
  wadsuwan_chon2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดสุวรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 04:34:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส


นางสาวมนัสนันท์ เอกนิพิฐสริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน