ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080271
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  080271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองโอ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคลองโอ่ง
ตำบล :
  วัดสุวรรณ
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 38119359
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/08/2521
อีเมล์ :
  klong_ong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดสุวรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 05:03:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง


นางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโอ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน