ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080272
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  080272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่างกระพงศ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banangkrapong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านอ่างกระพงศ์
ตำบล :
  เกษตรสุวรรณ
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 38199638
โทรสาร :
  038260683
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/01/2521
อีเมล์ :
  Angkapongbbc@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อทอง1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกษตรสุวรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์


นางสาวศรัญญา ไพรวันรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน