ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080273
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  080273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธรรมรัตน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAMMARAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านธรรมรัตน์
ตำบล :
  เกษตรสุวรรณ
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  038111074
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกษตรสุวรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์


นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน