ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080274
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  080274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองโค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhongkho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองโค
ตำบล :
  เกษตรสุวรรณ
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 38190023
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อทอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกษตรสุวรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08:08:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองโค


นางชุติมา เกษรมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน