ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080275
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  080275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขุนชำนาญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhunchamnan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านขุนชำนาญ
ตำบล :
  เกษตรสุวรรณ
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3826 3307
โทรสาร :
  038263307
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/6/2520
อีเมล์ :
  khuncham@khunchamnan.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกษตรสุวรรณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ


นางสาวสุวรรณา จันทร์จรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน