ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080279
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  080279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโปร่งเกตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banprongket
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโปร่งเกตุ
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  038108475
โทรสาร :
  038108475
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/03/2521
อีเมล์ :
  banprongket_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  null
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:51:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ


นายไตรเทพ เอี่ยมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน