ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080280
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020090
รหัส Obec 6 หลัก :
  080280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANBOTHONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   180   บ้านอมพนม
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3821 1293
โทรสาร :
  038211584
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  anbs2506@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 04:29:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง


นายทวิท ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน