ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080281
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  080281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tubsung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทับสูง
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  064-9356378
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  tubsung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน