ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080284
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  080284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคลองใหญ่
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3819 0018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  banklongyai61@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:29:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่


นางสาวรจสุคน ดีประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน