ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080285
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  080285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สวนป่าคลองตาเพชรบน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUANPHAKLONGTAPETBON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลองตาเพชรบน
ตำบล :
  พลวงทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0956598314
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  petbonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. พลวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:03:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน


นางสาวกรรณิการ์ แย้มงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน