ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080286
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  080286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองตาเพชร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongtapet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองตาเพชร
ตำบล :
  พลวงทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 3819 0015
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ่อทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พลวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 11:02:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร


นายชูศักดิ์ ศุภจิตเจษฎากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน