ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080290
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  080290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองยาง
ตำบล :
  บ่อทอง
อำเภอ :
  บ่อทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20270
โทรศัพท์ :
  0 33047468
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16เมษายน2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อทอง3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองยาง


นายบุญนำ เกษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน