ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโค้งประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080298
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020112
รหัส Obec 6 หลัก :
  080298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโค้งประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHONGPRADU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโค้งประดู่
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0 3819 0029
โทรสาร :
  0 3819 0029
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05062506
อีเมล์ :
  khongpradu@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะจันทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโค้งประดู่


นางชลธิชา อนันต์นาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน