ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080299
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  080299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจ็ดเนิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banjednean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเจ็ดเนิน
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0896028449
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/02/2530
อีเมล์ :
  jednernschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเกาะจันทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน


นายสุเทพ พันธ์โสลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน