ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080300
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  080300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชุมนุมปรกฟ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANCHUMNUMPROKFA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านปรกฟ้า
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  038167058
โทรสาร :
  038167058
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 กรกฎาคม 2504
อีเมล์ :
  prokfa53@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:39:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า


นายสมชัย จินดาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน