ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080301
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  080301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองชุมเห็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongchumhed
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองชุมเห็ด
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0 3826 0655
โทรสาร :
  038260655
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/06/2510
อีเมล์ :
  nongchumhed@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะจันทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 16:36:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด


ว่าที่ร้อยตรีเกษมศานต์ อาปะโม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน