ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080302
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020106
รหัส Obec 6 หลัก :
  080302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannuentung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเนินทุ่ง
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  033-047460
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะจันทร์2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:20:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง


นางสาวอรนุช กุลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน