ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080303
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  080303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาสัตตพรหม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaosattaprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสระตาพรหม
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  089-2537810
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  supimporn16@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม


นางสุพิมพ์พร โยมคูเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน