ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080304
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  080304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยายหมาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannogyaimard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองยายหมาด
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0 3819 0025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เกาะจันทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13:28:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด


นายอุดร ภักสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน