ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080306
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  080306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาวังแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhowwangkaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านเขาวังแก้ว
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  033002853
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  wangkaew_kao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปรกฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:16:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาวังแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2