ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080307
รหัส Smis 8 หลัก :
  20020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  080307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banplang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านแปลง
ตำบล :
  เกาะจันทร์
อำเภอ :
  เกาะจันทร์
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20240
โทรศัพท์ :
  0816647789
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กุมภาพันธ์ 2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเกาะจันทร์2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)


นายเชิดศักดิ์ ทองสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน