ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080314
รหัส Smis 8 หลัก :
  20012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  080314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongreemomgkonsuksawad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองรี
ตำบล :
  หนองรี
อำเภอ :
  เมืองชลบุรี
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20000
โทรศัพท์ :
  038476065
โทรสาร :
  038476165
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  mnongree@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:10:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์


นายวิชาญ ทองดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน