ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080318
รหัส Smis 8 หลัก :
  20012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  080318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองกิ่วยิ่งวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongkeawyingwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวกุญแจ
ตำบล :
  คลองกิ่ว
อำเภอ :
  บ้านบึง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20220
โทรศัพท์ :
  038201393
โทรสาร :
  038201729
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2529
อีเมล์ :
  klongkiew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต ชลบุรี 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองกิ่ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 17:07:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา


นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน