ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080323
รหัส Smis 8 หลัก :
  20032003
รหัส Obec 6 หลัก :
  080323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผินแจ่มวิชาสอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phinchamwichasorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยใหญ่
ตำบล :
  ห้วยใหญ่
อำเภอ :
  บางละมุง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20150
โทรศัพท์ :
  0-3823-9239
โทรสาร :
  038239239
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ส.ค. 2521
อีเมล์ :
  pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต ชลบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14:24:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนผู้อำนวยการโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน