ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080324
รหัส Smis 8 หลัก :
  20022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  080324
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พานทองสภาชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phanthongsabhachanupathum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน124
ตำบล :
  พานทอง
อำเภอ :
  พานทอง
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20160
โทรศัพท์ :
  0 38452305
โทรสาร :
  0 38452305
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มีนาคม 2504
อีเมล์ :
  panthong@ptsp.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พานทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07:52:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์


นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน