ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080327
รหัส Smis 8 หลัก :
  20022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  080327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งเหียงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tungheing School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
ตำบล :
  หมอนนาง
อำเภอ :
  พนัสนิคม
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20140
โทรศัพท์ :
  038466110
โทรสาร :
  038466110
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  amorn_ben@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหมอนนาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:52:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม


นางพยุงศรี วังโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน