ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีราชา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1020080330
รหัส Smis 8 หลัก :
  20032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  080330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีราชา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIRACHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ศรีราชา
อำเภอ :
  ศรีราชา
จังหวัด :
  ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  20110
โทรศัพท์ :
  0-3831-3915
โทรสาร :
  038326748
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตชลบุรี 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีราชา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:25:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีราชา


นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน