ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470077
รหัส Smis 8 หลัก :
  21020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  470077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเนินเขาดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnenkhaodin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเนินเขาดิน
ตำบล :
  ทุ่งควายกิน
อำเภอ :
  แกลง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21110
โทรศัพท์ :
  038-669002
โทรสาร :
  038-669002
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  wannisa2404.tar@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แกลงบรูพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 03:13:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน


นายสาคร เจริญกัลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินเขาดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน