ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาขัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470114
รหัส Smis 8 หลัก :
  21010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  470114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาขัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADTAKHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตาขัน
ตำบล :
  ตาขัน
อำเภอ :
  บ้านค่าย
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21120
โทรศัพท์ :
  038-015390
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน 2468
อีเมล์ :
  wattakan2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 20:23:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาขัน


นายวิชัย จันทร์ส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาขัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน