ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470115
รหัส Smis 8 หลัก :
  21010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  470115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดหนองคอกหมู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkhokmoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองคอกหมู
ตำบล :
  ตาขัน
อำเภอ :
  บ้านค่าย
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21120
โทรศัพท์ :
  038017238
โทรสาร :
  038017238
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  watnongkhokmoo.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 21:18:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู


นางพิมพ์พร วงษ์มหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน