ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470123
รหัส Smis 8 หลัก :
  21010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  470123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองยายเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongyaymeang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองยายเมือง
ตำบล :
  บางบุตร
อำเภอ :
  บ้านค่าย
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21120
โทรศัพท์ :
  038-010025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2513
อีเมล์ :
  kmschool205@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.รย 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางบุตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2556 เวลา 14:56:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง


นางโอวาท วารีสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายเมือง