ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470165
รหัส Smis 8 หลัก :
  21010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  470165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประชุมมิตรบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watprachummitbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านประชุมมิตรบำรุง
ตำบล :
  บ้านฉาง
อำเภอ :
  บ้านฉาง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21130
โทรศัพท์ :
  038941749
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2509
อีเมล์ :
  watprachummitbamrung.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุมบ้านฉาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง


นายปรีดี รัชนีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน