ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 7 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470220
รหัส Smis 8 หลัก :
  21012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  470220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพรักษมาตาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pheruksamatawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9/33   บ้านบ้านเพ
ตำบล :
  เพ
อำเภอ :
  เมืองระยอง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21160
โทรศัพท์ :
  038-651971
โทรสาร :
  038653156
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  prw2521@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  116 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา


นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน