ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470223
รหัส Smis 8 หลัก :
  21012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  470223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rayongwittayakom Nikom uttasahakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ห้วยโป่ง
อำเภอ :
  เมืองระยอง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21150
โทรศัพท์ :
  038-684464
โทรสาร :
  038-684464
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2536
อีเมล์ :
  rayongwitnikhom2@spm18.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต ระยอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21:27:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม


นายถาวร เขียนเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน