ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470224
รหัส Smis 8 หลัก :
  21012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  470224
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rayongwittayakompaknam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  ปากน้ำ
อำเภอ :
  เมืองระยอง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21000
โทรศัพท์ :
  038-940381
โทรสาร :
  038-940382
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
อีเมล์ :
  info@paknam.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระยอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 23:00:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ


นางนภัสสร บุรารัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน