ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470229
รหัส Smis 8 หลัก :
  21022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  470229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชำนาญสามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chamnansamakkhiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน-
ตำบล :
  คลองปูน
อำเภอ :
  แกลง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21170
โทรศัพท์ :
  038-669383
โทรสาร :
  038-669637
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  chamnan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลทุ่งควายกิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:52:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา