ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470232
รหัส Smis 8 หลัก :
  21022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  470232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Makudmuang Rajchawitthayalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน190
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  แกลง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21110
โทรศัพท์ :
  038-671112
โทรสาร :
  038-677030
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มกราคม 2537
อีเมล์ :
  mmv.rayong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  125 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:34:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย


นายธงชัย วนิชรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน