ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470233
รหัส Smis 8 หลัก :
  21022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  470233
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังจันทร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangchanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเลขที่ 316
ตำบล :
  ชุมแสง
อำเภอ :
  วังจันทร์
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21210
โทรศัพท์ :
  038-666188
โทรสาร :
  038-666247
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  wangchansch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  92 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2559 เวลา 13:17:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา


นายภิรมย์ ลี้กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]