ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470234
รหัส Smis 8 หลัก :
  21012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  470234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค่าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน-
ตำบล :
  หนองละลอก
อำเภอ :
  บ้านค่าย
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21120
โทรศัพท์ :
  038641404
โทรสาร :
  038642064
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2492
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตระยอง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองละลอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:40:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค่าย


นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน