ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060001
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  060001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจันทบุรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanchanthaburi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่    -   บ้าน6 ถ.สฤษดิเดช
ตำบล :
  วัดใหม่
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3932-2474
โทรสาร :
  0 -3932-2474
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม2493
อีเมล์ :
  abcs1212@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จันท์ธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองจันทบุรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:23:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี


นายเดชา พูลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2