ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060003
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  060003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดงชมูล
ตำบล :
  ท่าช้าง
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  039-471327
โทรสาร :
  039-471329
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  bankaewkids@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มหาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองท่าช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้ว


ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน