ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสฤษดิเดช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060007
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  060007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สฤษดิเดช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saritdidet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน2/4 ถ.เทศบาล 1
ตำบล :
  วัดใหม่
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3931-1169
โทรสาร :
  039311169
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  srd_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:25:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสฤษดิเดช


ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน