ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060011
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  060011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางกะจะ
ตำบล :
  บางกะจะ
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3939-1015
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  watsing2482@gamail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางกะจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:22:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสิงห์


นางนิตยา วัฒฐานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน