ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060012
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  060012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watplub school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางกะจะ
ตำบล :
  บางกะจะ
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3939-1251
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ. 2460
อีเมล์ :
  watplubschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางกะจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)


นางพรรณรุจี สะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน