ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060013
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  060013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าแฉลบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthachalab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเขาน้อยท่าแฉลบ
ตำบล :
  บางกะจะ
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3939-1252
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  thachalab_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางกะจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:35:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ


นางสาวเขมิสรา สีหาราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน