ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060014
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  060014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchantanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านวัดจันทร์
ตำบล :
  จันทนิมิต
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  039321662
โทรสาร :
  039325904
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  chantanaram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23:31:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)


นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2