ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060020
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  060020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkombang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคมบาง
ตำบล :
  คมบาง
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  0 -3945-9182
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2462
อีเมล์ :
  22010006@chan1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คมบาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:12:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน