ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060022
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  060022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  039480628
โทรสาร :
  039480629
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 สิงหาคม 2462
อีเมล์ :
  nongbua.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาจันทบุรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 07:42:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)


นางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน