ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1022060024
รหัส Smis 8 หลัก :
  22010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  060024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnurnpo school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเนินโพธิ์ 79/2
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  เมืองจันทบุรี
จังหวัด :
  จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  22000
โทรศัพท์ :
  081-9828088
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:26:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)


นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน